ÜST
Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi


1. Taraflar
a) http://firmamonurda internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Adres Bahçelievler Mah Divan Cad No 33 BATMAN adresinde firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar (Bundan böyle firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar olarak anılacaktır).
b) http://firmamonurda internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın sahip olduğu internet sitesi http://firmamonurda‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, http://firmamonurda internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, http://firmamonurda tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye http://firmamonurda internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, http://firmamonurda internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. http://firmamonurda internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://batmande.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, firmamonurda.com Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Batmande.com Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. http://firmamonurda internet sitesi yazılım ve tasarımı Batmande.com Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar tarafından http://batmande.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya …………ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Batmande.com Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ve http://batmande.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar ’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. firmamonurda Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.